Free cookie consent management tool by TermsFeed Arkitekttegninger | Se eksempler på forskellige arkitekttegninger her

De forskellige tegninger

Sådan fungerer vores service

Indtast opgaven

Indtast din opgave i beregneren

Pris pr. mail

Du får din vejledende pris pr. mail med det samme

Du ringes op

Vores rådgivere vil hjælpe dig videre med projektet

Beregn prisen her

Eksempler på tegningtyper

Når du søger byggetilladelse, er der en del tegninger der skal udarbejdes til kommunen. Her kan du få et overblik over, hvad der menes med de forskellige typer af arkitekttegninger.

Plantegning

En plantegning er en skitse over rummene i boligen. Når du indsender en plantegning, skal der være en tegning af den eksisterende rumfordeling og den nye fordeling af rummene. Tegningen skal udføres i målestok 1:100, og det skal være tydeligt markeret, hvilke rum der er tale om.

plantegning med ændringer

Situationsplan

En situationsplan giver et overblik over grunden, og hvordan de enkelte bebyggelser er placeret i forhold til hinanden. Du markerer ændringerne, så de tydeligt fremgår af tegningen.

situationsplan med ændringer

Facadetegning

En facadetegning er en tegning af den facade, der skal ændres. Markér tydeligt ændringerne på tegningen, så de kan vurderes ud fra et helhedssynspunkt.
facadetegning med ændringer

Snittegning

En snittegning er et tværsnit af hele bygningen over og under jorden. Af tegningen skal det tydeligt fremgå, hvordan det nye byggeri vil påvirke/belaste/ændre på de bærende dele.

snittegning
Tegninger fra folderen Når du vil bygge- Gode råd til din byggeansøgning (Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen)

arkitektpris.dk